< กลับ  

⁘ พระคาถาบริกรรมภาวนากันไข้ทั้งปวง ⁘

“สมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถือน)”
‣ ที่มา : กระดาน บอกบุญ หล่อพระ

(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)

พุทโธ บรมสุขโข ให้สุขแก่จตุดมทั้งสี่
ธัมโมบรมสุขโข ให้สุขแก่พระยายมราช
สังโฆบรมสุขโข ให้สุขแก่ท้าวเวสสุวรรณ์
กัมมะโต กัมมะตัง กัมมะถานัง ภะคะวาติ

* จตุดมทั้งสี่ เป็นคำเก่า เข้าใจว่า จะเป็น จตุภูตทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลมไฟ ในตัวเรา, โบราณ ให้ยึดตามคำ ครูบาอาจารย์


⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!