< กลับ  

⁘ คาถาพิชัยสงคราม ⁘

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)
(นิยมสวด 9 จบ)

⁕ นะโม เม สัพพะเทวานัง
⁕ สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
⁕ สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
⁕ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
⁕ วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
⁕ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
⁕ โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
⁕ สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
⁕ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ
⁕ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ
⁕ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
⁕ สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
⁕ เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

‣ ที่มา : www.thairath.co.th

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛
Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!