< กลับ  

⁘ คาถาบูชาพญายม ⁘

(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)

ปะโตเมตัง ปะระชิ วินัง สุขะโต จุติ จิตตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

‣ ท่องขณะเดินทาง พญายมราชจะคุ้มครองป้องกันภัยจากอุบัติภัย อุบัติเหตุทั้งหลาย ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน หรือไปที่ไหนก็ตาม
‣ ท่องเพื่อขอเชิญท่านพญายมราช เพื่อช่วยขับไล่ภูตผีไม่ให้มารบกวน หรือช่วยมาเรียกเก็บวิญญาณพวกผีร้ายในบริเวณนั้น ๆ


⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!