< กลับ  

⁘ คาถาบูชาพระสิวลี ⁘

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)

• คาถาขอลาภเรียกทรัพย์พระสิวลี •
(โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก)

มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )
มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

• คาถาบูชา •
(หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท)

สีวะลี จะ มะหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท
พระมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะ ลาภะ สักการเรอาเน็นติ
นิจจัง สิวะลิดเถรัสสะลาโภจะ สักกาโร โหติ สีวะลีมะหาเถรันจะปูชะกัสสะ
สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะลาโภจะ สักกาโรโหติเถรัสสะ อานุภาเวนะ
ลาโภเมโหตุสัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาฯ

• คาถาบูชาอย่างย่อ •
(หัวใจพระสีวลี)

นะ ชา ลี ติ

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!