< กลับ  

⁘ คาถาสมเด็จพระมหากัสสปะเถระเจ้า ⁘

"ก่อนอื่นให้ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของคาถานี้"
‣ ที่มา : คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)

⁕ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ
ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
⁕ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ
โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ

"ในบรรทัดที่ ๒ นี้รักษาโรค ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กินก็ได้นะ แม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัว"

"คาถาบทนี้ท้าวเวสสุวัณมาให้"

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!