< กลับ  

⁘ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ⁘

(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)
สวด ๓, ๗ หรือ ๙ จบ แล้วจึงขอพร

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

‣ ที่มา : horoscope.trueid.net
"สำหรับใครที่กำลังดวงตก หรือโดนสิ่งลี้ลับรบกวน, เพื่อเสริมโชคลาภ ขจัดอุปสรรค กันคุณไสยและภูติผี"

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!