< กลับ  

⁘ คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม ⁘

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก (กราบ) [ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป]

* เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) เป็นที่เคารพอย่างมากสำหรับชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฯ รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทย เพราะท่านทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชา ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆ และบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ ๑๐๘ จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ สิ่งที่ปรารถนาก็จะสำเร็จได้ดังตั้งใจ และหากรักษาศีล ๕ ควบคู่ไปด้วย ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จเร็ว เจริญรุ่งเรืองทวีคูณ

‣ ที่มา : horoscope
‣ ที่มา : สุมารีสอร์ท&coffee

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!