< กลับ  

⁘ บทบูชาดาวพฤหัส ⁘

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)

⁕ ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
⁕ เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
⁕ จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
⁕ พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

• คาถาบูชาดาวพฤหัส •

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
(19 จบ)


⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!