⁘ แนะนำ - ติชม ⁘
ร่วมจัดทำหนังสือสวดมนต์ออนไลน์นี้
ด้วยการส่งคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ
ที่มีประโยชน์แก่นักสวดท่านอื่น ๆ เช่น
⁕ แนะนำบทสวดเพิ่มเติม
⁕ แจ้งพบคำผิด
⁕ แจ้งปัญหาในการใช้งาน
⁕ เสนอฟังก์ชั่นใหม่ๆหรือ
พบปะพูดคุยที่ LINE
Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!