หนังสือสวดมนต์

⁙ บทสวดพร้อมคำแปล
⁙ ปรับขนาดตัวอักษรได้
⁙ มีเสียงสวด *ปิดจอฟังได้
⁙ มีตัวนับจบ *นับค้างไว้แม้จะปิดเวป
⁙ ร่วมอนุโมทนากับผู้สวดได้ที่
   "บันทึก" ของทุกคน