< กลับ  

⁘ บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ⁘

"อิทัง ปุญญะผะลัง" ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาบุญกุศลนี้ และขอโปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้องตลอดจนบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่านเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงจิต ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนเทพเทวดาทั่วสากลพิภพและพระยายมราช ขอเทพเทวดาทั้งหลายและพระยายมราชจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่ พระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ พระสยามเทวาทิราช ดวงจิต ดวงวิญญาณผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติทั้งหลาย ขอบุญนี้จงส่งให้ท่านมีแต่ความสุข พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเถิด

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!