< กลับ  

⁘ อุทิศบุญให้ตัวเอง ⁘

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว

ข้าพเจ้า (..ชื่อ-นามสกุล..) ขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้า เจ้าเกณฑ์ชะตา และเทวดาที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้า

ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณ กายทิพย์ กายสังขารของข้าพเจ้าที่ได้ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพร่างกายที่ได้รับความเจ็บป่วย ขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้น ส่งผลให้ดวงจิตดวงวิญญาณ กายทิพย์ กายสังขารของข้าพเจ้า จงหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นด้วยกุศลนี้ด้วยเทอญ

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛

Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!