หนังสือสวดมนต์
 
 

⁙ บทสวดพร้อมคำแปล
⁙ ปรับขนาดตัวอักษรได้
⁙ มีเสียงสวด *ปิดจอฟังได้
⁙ มีตัวนับจบ *นับค้างไว้แม้จะปิดเวป
⁙ แนะนำบทสวดได้ที่เมนู "บันทึก"