หนังสือสวดมนต์

⁙ บทสวดพร้อมคำแปล
⁙ ปรับขนาดตัวอักษรได้
⁙ มีเสียงสวด *ปิดจอฟังได้
⁙ มีตัวนับจบ *นับค้างไว้แม้จะปิดเวป