< กลับ  

⁘ คาถาเงินล้าน ⁘

"สวดคาถานี้จบแรก... หลวงพ่อฤๅษีฯ กำชับให้นึกขอบารมี พระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า"

เสียงสวด 9 จบ - หลวงพ่อฤๅษีฯ
‣ ที่มา : (Youtube) Aussajun Bunphen

(ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ)

⁕ สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

' คาถาสนองกลับ ให้นึงถึงพระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า

⁕ พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

' คาถาปัดอุปสรรค

⁕ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

' คาถาเงินแสน

⁕ มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

' คาถาลาภไม่ขาดสาย

⁕ มิเตภาหุหะติ

' คาถาเงินล้าน

⁕ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

' คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

⁕ สัมปะติจฉามิ

' คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น

⁕ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ


⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛


Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!