จะสว่างสูงสุดเมื่อ"บันทึก"การสวด

 ⁘ บททำวัตร

 ⁘ บทสวดประจำวัน