จะสว่างสูงสุดเมื่อ"บันทึก"การสวด
 ⁘ บททำวัตร

 ⁘ บทสวดประจำวัน