< กลับ  

⁘ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ⁘

(ตั้ง นะโมฯ 3 จบ)
สวด ๓, ๘, ๙ หรือ ๑๘ จบ

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ " [ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ] ⁕ เมื่อว่าคาถาจบคาบที่ ๑ ก็กำหนดอาราธณาพุทธนิมิต อยู่เบื้องหน้าของศีรษะของเราและทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๒ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่งอยู่เบื้องขวาของศีรษะของเรา และทรงพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๓ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศีรษะเรา และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๔ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้าย และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๕ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศีรษะของเรา และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๖ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของศีรษะของเรา และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๗ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศีรษะของเรา และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๘ ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศีรษะของเรา และทรงพุทธนิมิตเอาไว้ทั้ง ๘ พระองค์เรียงวนรอบศีรษะของเรา ⁕ ว่าคาถาจบที่ ๙ กำหนดพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เสด็จประทับกึ่งกลางศีรษะเป็นยอดมงกุฎเปล่งประกายพรึกทุกๆพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้งเก้าพระองค์บนเศียรเกล้าของเรา
‣ ที่มา : amuletacademy

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!