จะสว่างสูงสุดเมื่อ"บันทึก"การสวด
 ⁘ คำแผ่เมตตา

 ⁘ บทสวด