⁘ โปรแกรมจับเวลา ⁘
(เวลายังคงเดินอยู่แม้จะปิดโปรแกรม)

⁘⁘⁘⁘⁘⁘

⁘ บันทึก ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา ⁘
Successful Alert !!!
Failure Alert !!!
Warning Alert !!!