⁘⁘⁘ วันพระ สิงหาคม 2563 ⁘⁘⁘

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันเฉลิมฯ วันแม่
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

⁘⁘⁘ วันพระ กันยายน 2563 ⁘⁘⁘

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

⁘⁘⁘ วันพระ ตุลาคม 2563 ⁘⁘⁘

วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

⁘⁘⁘ วันพระ พฤศจิกายน 2563 ⁘⁘⁘

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

⁘⁘⁘ วันพระ ธันวาคม 2563 ⁘⁘⁘

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

‣ ที่มา : www.myhora.com