จะสว่างสูงสุดเมื่อ"บันทึก"การสวด
 ⁘ อาราธนาศีล

 ⁘ บูชาพระ

 ⁘ บูชาเทวดา (เทวตานุสติ)

 ⁘ บทสวดป้องกันโรคภัย โรคระบาด

 ⁘ คาถาอื่น ๆ